Teenused

    • Täis- ja osakoormate veod kardin ja platvormhaagistega

• Puisteainete veod kallurhaagistega

•  Metsamaterjali  vedu poolhaagistega